De breedte van je beeldscherm is te klein.

Op een tablet; houd dan je scherm in de breedte (landscape).

Op een mobiel; de applicatie werkt niet op de mobiel.

Welkom bij SponTaal

SponTaal is een webapplicatie voor het analyseren van spontane taal bij kinderen van 7 tot 10 jaar. De webapplicatie leidt je stap voor stap door de analyse van een taalsample. Zo ontstaat een overzicht van de grammaticale complexiteit en de grammaticale fouten in de taal van een kind. Op basis hiervan selecteer en prioriteer je vervolgens grammaticale behandeldoelen.

TIP: In de wiki (rechts bovenin) vind je extra informatie over grammaticale structuren die kinderen van 7 tot 10 jaar gebruiken. Meer informatie over het uitvoeren van een spontane taalanalyse vind je daarnaast ook in de Handreiking Spontane Taalanalyse van Kindertaal: https://husite.nl/zinnig/handreiking-spontane-taalanalyse-van-kindertaal/

SponTaal is een product van het project ZINnig: Innovatie van taaltherapie voor kinderen met complexe taalproblemen. Dit project werd uitgevoerd door het Lectoraat Logopedie van Hogeschool Utrecht en is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO): (RAAK.MKB07.002). De webapplicatie werd ontwikkeld samen met onderstaande consortiumpartners.

Contact: secretariaat.lectoraat.logopedie@hu.nl

SponTaal is mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Damsté Terpstra Fonds.

Login Registreren